(دراجيه لوز (حلوه Almond Dragee
(دراجيه لوز (مره Almond Dragee (dark)
(دراجيه فستق (حلوه Pistachio Dragee
(دراجيه فستق (مره Pistachio Dragee (dark)
(دراجيه بندق (حلوه Hazelnut Dragee
(دراجيه بندق (مره Hazelnut Dragee (dark)
(دراجيه بندق (بيضاء مع الكراميل Hazelnut Dragee
(دراجيه كاجو (شوكولا بيضاء مع الكراميل Cashew Dragee
(دراجيه فواكه (بحص Fruit Dragee
(دراجيه لوز (حلوه
D001
Almond Dragee